INFORMATION

🎟NGUYỄN ĐẶNG TOÀN THẮNG
🎟18/04/2003
🎟QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Ai về Bình Định quê tôi
Trời Văn đất Võ muôn thời vang danh
Với bao dũng sĩ hùng anh
Hòa bình dựng nước, chiến tranh quên mình.

- Lê Đức Lang -

282447883_563318598582675_1763208115387464701_n

WHO I AM ?

TOMORROW SHOULD BE BETTER THAN TODAY

Yêu thích việc học hỏi những điều mới và có khả năng tiếp thu nhanh

Mạnh dạn hỏi bạn bè, thầy cô về những gì không hiểu khi học

Sẵn sàng làm mọi việc để đem lại thành quả tốt nhất

Có tinh thần trách nhiệm cao

WHICH I HAVE ?

Life is like riding a bicycle
To keep your balance you must keep moving

Sự nhiệt huyết

Sống có lý tưởng

Ý chí tiến thủ

Chủ động hội nhập

Sức khỏe tốt

chu-ky-la-gi